A konyha eszközfejlesztése 

VP6.7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

 

2020|07|17

SAJTÓKÖZLEMÉNY       
Kunszállási Mosolyvár Óvoda főzőkonyhájának felújításának befejezése
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Projekt zárásáról!
A projekt Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 12,64 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Kunszáűllási Mosolyvár Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése befejeződött.  A 85% intenzitású, vissza nem térítendő támogatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Projekt adatok: 

Felhívás kódja, megnevezése: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Projekt címe és azonosító száma: Alapvető szolgáltatások fejlesztése a Kunszállási Étkezőben, 1860143339
Szerződött támogatás összege: 19,55 mFt   
Támogatás mértéke: 85 %   
Megvalósulás ideje: 2018.09.01. – 2019.02.15

A beruházás keretében a ’70-es években - az akkor hatályos anyagokkal és megoldásokkal - épült óvoda főzőkonyhájának felújítása történt projektünk keretében. A konyha felújításhoz kapcsolódó modern, megfelelő eszközök és bútorok beszerzése is megvalósult. Az új eszközök beszerzésével javult a főzőkonyha szolgáltatásának minősége, és munkakörülményei. A fejlesztésnek köszönhetően nő a konyha befogadóképessége úgy, hogy több ellátottnak tud szolgáltatást nyújtani egy időben, például a megfelelő mennyiségű evőeszközök, vagy a nagyobb edények használata következtében.

Az Önkormányzat a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerőt saját forrásként biztosította.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Sajtóközlemény a projektzárásról letölthető innen.

2020|06|04

A  támogatói okirat módosított tartalommal került megküldésre.

2020. 06. 04-én érkezett támogatói okirat tartalma:

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján - 12 641 633 Ft , azaz tizenkettőmillióhatszáznegyvenegyezer-hatszázharminchárom forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő idopőntja: 2017.06.23.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.01.
A Támogatás intenzitása: 85,00 %

2019|10|15

Összhangban a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú projekt megvalósításának ütemezésével is, az eszközök 2019. augusztus 20. és augusztus 30. között beszerzésre kerültek, az üzembe helyezésük októberig elhúzódott az építési beruházásra tekintettel. (Az áramigény kielégítése). A projekt fizikailag megvalósult.
A változásokkal kapcsolatos támogatói döntést követően a projekt zárásrára sor kerülhet. 

2019|07|10

A projekt előkészítését körültekintően megkezdtük a Támogatói Okirat kézhezvételét követően, melynek keretében megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú Mosolyvár óvoda épületének komplex felújítása c. projekttel együtt milyen ütemezésben tudja megvalósítani a konyhatechnológia fejlesztésére irányuló pályázatát.

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú projekt keretében az önkormányzat 110.000.000 Ft vissza nem térítendő 100%-os támogatási intenzitású támogatási összeget nyert el óvodafejlesztésre. Támogatási Szerződés 2018. március 14-én lépett hatályba. A projekt célja a Mosolyvár óvoda épületének komplex felújítása, melynek keretében modern óvodai környezet kerül kialakításra,a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű helyiségek fejlesztésével,kialakításával. A több épületrészből álló épületkomplexum különböző évtizedekben készült, folyamatosan került bővítésre az épület.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján összeállított konyhai eszközök beszerzésére vonatozó projekt megvalósítása szorosan kapcsolódik a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló projekthez, ugyanis TOP forrásból átalakításra és felújításra kerül az óvodaépületben található konyha, mely közétkeztetési feladatokat lát el a településen. Ezért kijelenthetjük, hogy a 1860143339 projekt azonosító számon nyilvántartott projekt megvalósítása összefügg a TOP keretből megvalósuló fejlesztéssel. Jelenlegi hatályos ütemezés szerint a TOP keretében 2019. augusztus 30-ig a konyha és étkező részt a kivitelezőnek készre kell jelentenie és használatba adni, hiszen a célunk az, hogy 2019. szeptember 01-én az iskolai, óvodai étkeztetés zavartalanul meg tudjon kezdődni és ne akadályozza semmi a folyamatos működését. Mivel a TOP keretében a konyhát és az étkezőt is nagy mértékű átalakítás érinti, így a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján összeállított és a Támogatói Okiratban jóváhagyott konyhai eszközöket szükséges volt újra megvizsgálni, hogy a felújított és az átalakított konyhában releváns funkcióval rendelkezni fognak-e. A felülvizsgálat azt eredményezte, hogy a projekt szakmai-műszaki tartalmát módosítani szükséges funkcionális, gazdaságossági szempontokat és hatósági előírásokat is figyelembe véve. Rozsdamentes kivitelű elszívó ernyők beszerzése és üzembe helyezése mindenképpen indokolt, ezek nélkül az érintett hatóságok nem engedik használatba venni az új gépeket.

A tervezett konyhai szekrények nem férnek el az új konyhában, ezért ezek beszerzése nem valósul meg. A tervezett tésztafőző nem energia-hatékony és nem gazdaságos ekkora adagszámú konyhában. A módosított hűtők korszerűbbek, jobb teljesítménnyel rendelkeznek, mint a betervezett hűtők. A műszaki tartalom módosításával a konyha összességében sokkal hatékonyabb és korszerűbb lenne, mint az eredetileg tervezett beszerzés alapján. Erről a módosításról személyes egyeztetés történt a szakhatóságokkal (BKM KH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, HACCP szakértő, élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó), élelmezésvezetővel valamint a beszállítóval.

Mindezen változatatások átvezetésére 2019. július 10-én kimetnési kérelem, és változásbejelentés került benyújtásra.

2018|07|11

A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült.

A támogatói okirat tartalma:

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján-  19 999 895 Ft , azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenöt forint összegu vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.06.23.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.01.
A Támogatás intenzitása: 85,00 %
A projekt elszámolható összköltsége: 23.529.335 Ft 

2017|06|22

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában Kunszállás településen működik az étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, és főzőkonyha, melynek helyszíne a Kunszállás belterület 382 hrsz. számú, természetben 6115 Kunszállás, Arany János utca 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Az önkormányzati tulajdonú épület kb. az 1960-as. -7Oes évek óta látja el funkcióját. Az intézmény a tevékenység végzésére jogosult, jogerős működési engedélyekkel rendelkezik. A közétkeztetési szolgáltatások mellett a konyha helyben készített meleg, hideg ételek és cukrászsütemények forgalomba hozására is rendelkezik engedéllyel. A közétkeztetést rendszeresen igénybevevők száma a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban összesen 229 fő, melyek közül 66 fő óvodai, 126 fő iskolai és 37 fő felnőtt étkező, ennek megfelelően összesen 200-250 adag étel kerül elkészítésre a konyhán. Szociális helyzettől függően kb. 74 fő térítésmentesen, kb. 31 fő 50 -os mértékű kedvezménnyel veszi igénybe az étkezési szolgáltatást. A többi kb. 124 fő teljes térítési díjat fizet az étkezésre. A felnőtt étkezők egy részét a településen élő időskorúak, akik házhoz szállítással veszik igénybe a szolgáltatást, másik részét a településen munkát vállalók teszik ki. Az önkormányzat szorosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel, így a konyha által nyújtott szolgáltatásokat helyi rendezvények, nemzeti ünnepek, falunapok, nyugdíjas napok alkalmával is a lakosság rendelkezésére bocsátja.

A fejlesztés szükségességét leginkább a konyhai eszközök és felszerelések hiánya és romlott állapota indokolja. Több olyan eszköz hiányzik a konyháról, amelyek a hatékony tisztítást és fertötlenítést biztosítják, így a fertőtlenités gyakorlatilag nem megfelelő, a szennyeződések megjelenésének kockázata magasabb. Nem áll rendelkezésre megfelelő számú hütőberendezés, illetve a meglévöek nem biztosítják a 0-5 °C-ot. Uj hűtött munkaasztalok beszerzése szükséges annak érdekében, hogy a hűtőtér biztosíthassa a benne tárolt termékek előírt hőmérsékleten tartását továbbá megfelelő kapacitással rendelkezzenek ahhoz, hogy az elkülönített tárolás megoldott legyen. A tisztító és takarítószerek számára nincs külön szekrény, vagy helyiség, így ezek elkülönítése nem megfelelő, ezért több erre a célra használatos szekrény beszerzése szükséges. A fogyasztásra közvetlenül alkalmas élelmiszerek (húskészítmények, sajtok, stb.) nyersanyagoktól való elkülönítése nem megoldott, illetve az előkészítő eszközök állapota nem megfelelő, ezért új eszközök (felvágott szeletelő gép, húsdaráló, mérleg, zöldségszeletelö gép) beszerzése javasolt. A megbontott, csomagolt mirelit termékek visszazárása céljából vákuumcsomagoló kerül beszerzésre. A fentieken túl igény merült fel a konyha funkcióinak bővítésére, mely a helyi termékek befőzése által valósulhat meg így az ehhez szükséges eszközök beszerzését is tartalmazza a támogatási kérelem (gázüzemű üst, lábas, stb.).

A fejlesztés a konyha működését kapacitás szempontjából jelentős mértékben befolyásolja. Az ellátottak célcsoportja a fejlesztést követően várhatóan megegyezik a jelenlegi állapottal, de számuk a minőségi színvonal emelkedésével egyenes arányban várhatóan növekedni fog. Az adagok száma 220-250 helyett 250-300 lesz, a növekedést a piaci alapon értékesített adagszámok emelkedése adja ki. Az önkormányzat tervezi a konyha funkcióinak a bővítését a jelen támogatási kérelemben feltüntetett beszerzendő eszközök által, amely annyit jelent, hogy a helyi őstermelők által megtermelt zöldségek és gyümölcsök tartósítását, befőzését szeretnék megvalósítani. A savanyúságokat és befőtteket kizárólag saját részre, az étkeztetést igénybe vevők általi fogyasztása céljából készítenék. Ezáltal a konyha alapanyagokra fordított kiadásai csökkennének, az étkezők egészséges, megbízható forrásból származó ételeket fogyaszthatnak, és a helyi gazdaság is élénkülne.


A korszerű eszközök és berendezések beszerzése, továbbá az egészséges élelmiszere feldolgozása növeli a konyha által nyújtott szolgáltatások minőségét, mellyel az igénybevevő köre is változhat, azaz új civil szervezeti megrendelések és együttműkődések alakulhatnak ki, melyek mind hozzájárulnak a hosszútávon fenntartható működéshez. A konyha alapterülele jelenleg 146 m2, melyből 43,15 m2 főzőtér, 37,88 m2 étkező, 56,38 m2 előkészítő, közlekedő és 8,72 m2 kézmosó helyiség. Sem az alapterület, sem a befogadóképesség nem fog változni a fejlesztést követöen, mivel a támogatási kérelem csak konyhai eszkőzbeszerzésre irányul.

A szolgáltatás hétfőtől péntekig működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás helyén, illetve a működtető intézmény házhozszállítást is vállal idősek részére kizárólag helyben. Illetve igény szerint a helyi rendezvények, falunapok idején, hétvégéken is nyitva tart. A fejlesztéssel érintett konyhán jelenleg 5 fő munkavállaló dolgozik: Élelmezésvezető 1 fő, Szakács végzettséggel  rendelkezik 2 fő- ebből 1 dietetikus szakács és konyhai kisegítő 2 fő. A fejlesztést követően foglalkoztatás bővítés megvalósítását tervezi az önkormányzat, melyre vonatkozóan a nyilatkozat csatolásra került a támogatási kérelemhez. A fejlesztéssel érintett konyha kizárólag a helyi lakosság ellátását biztosítja, más településről nem érkezett igény a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

A fejlesztést megelőzően a közétkeztetési szolgáltatások reggel 8-tól délután 15 óráig érhetők el. Ebben az időintervallumban biztosított az óvodások és az iskolások napi háromszori étkezése. A fejlesztés megvalósítását követően az új konyhai eszközök lehetőséget biztosítanának arra, hogy a jelenlegi nyitvatartási időn túl egyéb kiegészítő szolgáltatások és feladatok elvégezését valósítsa meg az intézmény. Ilyen feladat például a befőzés és a tartósítás: a hely őstermelők és biogazdaságok alapanyagaiból befötteket, savanyúságokat, lekvárokat, illetve egyéb, a konyhán felhasználható élelmiszereket készíthetnének. Ez költséghatékonysági szempontból is jelentős megtakarításokat eredményezhet, mivel az elkészített élelmiszereket azonos helyen fel is tudják használni.

A  fejlesztés hozzájárul a fejleszteni kívánt konyha hosszútávú működésének fenntartásához, továbbá biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetést. A beszerezni kívánt eszközök lényegesen korszerűbbek a jelenleg használtaknál így alkalmasak arra, hogy nagyobb hatékonysággal lehessen előállítani a jelenleg elfogyasztott ételmennyiséget. Ezen túlmenően biztosíthatják az adagszámok növelését, illetve a költséghatékony működtetést az energiatakarékos eszközök által. A piaci alapon értékesített adagszám növekedése hozzájárulna a konyha gazdaságosabb üzemeltetéshez. A fejlesztést követően keletkezett megtakarítások a konyha további fejlesztésére fordíthatók. Az önkormányzat saját, nem önálló intézménye által üzemelteti a konyhát, ezért annak működési költségei is az önkormányzatot terhelik. A működési költségek finanszírozására normatív támogatást és saját bevételi forrásokat vesz igénybe. A szükséges források rendelkezésre állnak, melyekkel jelenleg tudja költségeit fedezni. Mivel ezek a bevételek szorosan kapcsolódnak a létszámhoz, ezért megvizsgáljuk a demográfiai adatokat, továbbá a költségek alakulását. Mindezen tényezők figyelembe vételével a Financiúlis mutatók hosszú távú üzemeltetést biztosítanak. A fenntarthatóságot 5 évre vizsgáljuk. A költségeket, és a bevételeket folyó áron számítjuk. A pályázó nem rendelkezik a projekt kapcsán AFA visszaigényléssel, ezért a tervezést, és a beruházási költségeket bruttó módon határozzuk meg.

Innovatív elem megnevezése: A helyben megtermelt bioélelmiszerek továbbfeldolgozása.

Innovatív elem bemutatása, indoklása:A helyi őstermelők által megtermelt biozöldségeket és —gyümölcsöket befőzés és tartósítás céljából megvásárolná az intézmény. A befőzést a projektben tervezett eszközök beszerzése által valósítaná meg. Ez áthidalja az évszakok sajátsága miatt a tárolási, frissen tartási problémákat; továbbá gazdaságossági szempontból is indokolt és hozzájárul a Kormányzat egészséges közétkeztetésén tett lépéseinek megvalósításához.

Copyright © 2021. Kunszállás Önkormányzata. | Minden jog fenntartva! | Adatkezelési Tájékoztató | készítette: Joe Production Bt.