Minibölcsőde létrehozása Kunszálláson

Kunszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19-BK1 Bölcsődei Férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra. A 90,93 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós forrásból egy korszerű és akadálymentes, 7 férőhelyes, 1 csoportszobás minibölcsőde létrehozása valósult meg az új épület építésével.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045
Kedvezményezett: Kunszállás Község Önkormányzata
Projekt címe: Minibölcsőde létrehozása Kunszálláson
Szerződött támogatás összege: 90.930.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Új épület építésével minibölcsőde került kialakításra 7+1férőhellyel. Az ingatlan a Kunszállási Mosolyvár Óvodával szemben az Arany János u. 3. alatt található, ezért a tervezés során kiemelt szerepet kapott az egyéges arculat kialakítása. A megvalósult beruházás magában foglalta az épület kivitelezését, a tálalókonyha technológiai felszerelését, a bútorok, a kül- és beltéri játszóeszközök beszerzését, akadálymentesítést. A projekt a hatályos jogszabályi környezetnek, módszertani előírásoknak, iránymutatásoknak megfelelően került megvalósításra. A fejlesztés eredményeképpen egy korszerű, egyszerű és praktikus intézményegység jött létre.

A projekt célja egy 7 férőhelyes 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító korszerű és akadálymentes minibölcsőde kialakítása volt. A beruházás során a Kunszállás, Arany János u. 3. sz. alatt egy 7 férőhelyes, 1 csoportszobás mini bölcsőde kivitelezése valósult meg. A beruházás során Kunszállás Község Önkormányzata a meglévő Mosolyvár Óvoda (Arany János utca 4. sz. alatti épület), mint intézmény bővítésével valósította meg a bölcsőde kialakítását. A fejlesztés keretében sor került: új eszközök beszerzésére, megújuló energiaforrások kialakítására, udvar és játszóudvar létesítésére. Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely, illetve akadálymentes mosdó kialakítása is megvalósulhatott. A bölcsőde berendezési tárgyainak, eszközeinek elhelyezése (fürdőszobában és a csoportszobákban) megfelel a gyermekek életkorának, fejlettségének. A fejlesztés eredményeként a település népesség- és munkaerő megtartó képessége nő. A beruházás hozzájárul a gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez is. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Sajtóközlemény a projektről!Copyright © 2021. Kunszállás Önkormányzata. | Minden jog fenntartva! | Adatkezelési Tájékoztató | készítette: Joe Production Bt.