Településünk múltja, jelene és jövője

Település Térkép
Településtörténet
Települési adatok
Jelenünk
Közlekedés

Településfejlesztés  (Településrendezési Terv, Helyi Építési Szabályzat)


 

TÖRTÉNETÜNK


Kunszállás, 2085 hektár területű község Kecskemét és Kiskunfélegyháza között fekszik.
Tudományos kutatások, ásatások igazolják, hogy ez a terület már a bronz-korban is ember által lakott volt . Őrzünk néhány cserépmaradványt melyet az itt letelepedett emberek készítettek közel 4 ezer évvel ezelőtt. Éltek itt szarmaták, hunok, szlávok, avarok, még bolgárok is.
A honfoglalás idején gyéren lakott terület volt itt. Majd e vidék a "nemzet köztulajdona" lett, később királynéi birtok Kecskeméttel együtt.
A tatárok nem sok pusztítani valót találtak, mert puszta (legelő) volt e táj.
A tatárjárás után IV. Béla, a "második honalapító" az Illonchuk nemzetség kunjait telepítette e vidékre. Az itteni kunok bátrak, vitézek és a királyhoz hűséges harcosok voltak.
Ennek köszönhetjük az első írásos oklevelünket is 1343. július 28-i keltezéssel, melyet Nagy Lajos királyunktól kaptak (védelmi okirat). A kunok jól gazdálkodó pásztornéppé váltak.
1423-ban a Magna Via (Nagy út) - a mai 75-ös úton utazó Bertrandon de la Brongiére francia utazó a következőket írta: "Utam szép síkságon vezetett át, hol a lovak vadállatokhoz hasonlóan, egészen szabadon élnek, egymást éri a sok ménes."
1526. augusztus végén a rabló török had elpusztította a kun falunkat. Hányan éltek ekkor a szálláson? Hősiesen ellenálltak? Vagy a férfiak már Mohácsnál elestek? Nem tudjuk. Az biztos, hogy az itt élőket legyilkolták, a szállás és környékén temetetlen, szétszóródott csontmaradványok százai voltak még találhatók az 1970-es években is. A templom romjait a legidősebbek még látták a Templomtéren.
A szállás helyén sohasem épült új falu.
Az 1546-os török által végzett összeíráskor Kecskeméten 7 kun család lakott. A mi falunkból menekülhettek meg. Az ő ajkaikon született e dal:

Nincs már nekünk földünk, házunk,
Csak rongyunk van és csak gyászunk
Egy csillagunk se nincs nékünk,
Csak bánat, ahová nézünk.

A török kiűzése után sok évnek kellett eltelnie, hogy az "egész műveletlen róna" emberlakta területté váljon.
A gazdasági fejlődést az 1780-as évekre jellemző természeti csapás is akadályozta. A rettentő nagy aszály, "homoksivataggá" tette a tájat.

Sokszor felhangzott a pásztorok ajkán a szomorú dal:

Kiszáradt a tóbul mind a sás, mind a víz,
A szegény barom is csak a gazdára néz,
Istenem! Istenem! Adj egy csendes esőt,
A szegény baromnak jó legelő mezőt.

1945-ben lett önálló község, de még mindig Majsajakabszállás néven szerepelt.
A Kunszállás név - emlékezve kun őseinkre is - kisebb-nagyobb huzavona után a Minisztertanács határozatával vált törvényessé.
1950-1990-ig Kunszállás és Fülöpjakab egy községet alkotott Kunszállás központtal.

Statisztikai adatok:

NÉPESSÉG:

Lakosságszám: (2009.01.01. állapot szerint)

Össz. lakosságszám 1710 fő
897 fő
férfi

813 fő

Ebből külterületi lakos:
379 fő

Kor szerinti megoszlás:

0 - 2

45 fő

3 - 5
48 fő
6 - 13 144 fő
14 - 17 105 fő
18 - 54 907 fő
55 - 59 103 fő
60 - 69
176 fő
70 - 79 125 fő
80 -

57 fő

Anyakönyvi adatok 2007:

született (fiú-lány)

17 fő (8-9)

házasságot kötött

2 fő

meghalt

9 fő

Anyakönyvi adatok 2008:

született (fiú-lány)

16 fő (9-7)

házasságot kötött

4 fő

meghalt

7 fő

Anyakönyvi adatok 2009 (08.31.):

született (fiú-lány)

20 fő (12-8)

házasságot kötött

6 fő

meghalt

8 fő

TERÜLETI ÉS FEJLETTSÉGI ADATOK

Területi adatok:

Összes terület 2084,6324 ha
belterület 99,0155 ha
külterület 1985,6169 ha

Lakások száma:

Összes 683 db
belterületen 495 db
külterületen 188 db

Közhasználatú utak: kiépített/kiépítettlen

Összes 8653 m 49350 m
belterületen 8653 m 3350 m
külterületen 0 m 46000 m
gyalogutak és járdák 1750 m 0 m

Egyéb fejlettségi adatok:

gázzal ellátott lakás 575 lekötés
vezetékes vízzel ellátott lakás 524 lekötés
kábeltévé előfizetők száma 168 db
boltok száma 6 db
vendéglátó helyek száma 3 db

Épitesi engedélyekkel kapcsolatos ügyek:

  2007 2008 2009
Építési engedély 25 16 13
Használatba vételi engedély 19 16 8
Fennmaradási engedély

1

 


Bontási engedély 1    
Elvi engedély

1

   
Telekalakítási engedély 3 6 5

Forrás: Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Csoport

 

JELENÜNK:

Az itt élők megszenvedték a múltat és keményen harcolnak a jövőért. Küzdenek a fiaikért és lányaikért,mert az ősök tisztelete erre buzdítja őket. Hitük, akaratuk nem a pusztába veszett sóhaj. Megtartották, oktatási intézményeik önállóságát,felújították az iskolát. Faluházat, egészségházat építettek,köztereket hoztak létre. Jól működő, aktív civil szervezeteket működnek Kunszálláson. A sikeres pályázatoznak köszönhetően,modern könyvtárat alakítottak ki, felújítják az útburkolatokat, parkokat és játszótereket. Falunk rendelkezik digitális televízióval, valamint IP telefon lehetőséggel, igen fejlett a széles sávú internet ellátottságunk (mind optikai , mind mikrohullámon) Egyre több vállalkozás talál otthont magának az 1700 fős településen.
A mezőgazdasági termelés a területen meghatározó szerepet tölt be. Több évtizedes hagyományra nyúlik vissza az egyre korszerűbb fóliás zöldségtermesztés az ökogazdálkodást folytató családi vállalkozásokban. És évről évre nagyobb területeket vonnak be a biotermesztésbe.
Az élelmiszer előállító és feldolgozó iparágak is megjelentek Kunszálláson az elmúlt években. Munkát biztosítva több helyi lakosnak.
Községünkben a szolgáltatások széles skálája megtalálható ami a pihenést, a kikapcsolódást szolgálja. Hétvégén is nyitva tartó élelmiszerüzlet,vitaminsarok, pékség, étterem várja az idelátogatókat.

 

FEJLESZTÉSEK:


Tovább a fejlesztések oldalára

Mindezt azért ,hogy jó legyen itthon.

 


A település elérése, közlekedés:

Kunszállás község Kecskemét és Kiskunfélegyháza között fekszik, a megyeszékhelytől 18 km-re található, közúton és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen megközelíthető.

További információ:

www.utvonalterv.hu

www.kunsagvolan.hu

www.volan.hu

www.mavstart.hu

 
 
E-mail:
Jelszó:
<<< regisztrálás
 
 
 
 
 
 
2017 november
- A Faluház programjai...2. oldal
- Megépül Kunszálláson az M5 lehajtó 3. oldal
- Önkormányzati hírek 4. oldal
- Az iskola hírei...5 oldal
Nadó Pál Ösztöndíj...5.oldal
- Átadásra kerül a felújított
egészségcentrum... 6. oldal
- Fontos telefonszámok 7. oldal
- Képes beszámoló az idősek napjáról 8.oldal
 
 
50. Házi helyesírási verseny 2017
2017-06-13
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 2013. évi farsangi mulatsága
2013-02-10
17. Gyermeknap 2012
2012-05-25
 
 
Kunszállás Önkormányzat
6115 Kunszállás
Dózsa György u. 24
Tel.: 76/587-621
E-mail: info@kunszallas.hu
Polgármester: Kovács Imre
Impresszum  |  Honlap térkép