Iskolánk története

1853 Az 1845-ös királyi rendelet értelmében minden 6-12 éves korú gyermeknek kötelező két évfolyam 'alsó elemi' iskolát elvégezni. Majsajakabszállás pusztán, amely Kiskunmajsa nagyközség területéhez tartozott, megindul a közoktatás. Iskolaépület nincs, helyszíne a forrás szerint: városi lak. Az iskola római katolikus felekezeti jellegű, neve: Majsajakabszállási római katholikus népiskola. A tanítókat 1917-ig Kiskunmajsa községi képviselő-testület majd a kiskunmajsai egyháztanács választja. 1856-tól az anyaközség viseli a költségek nagyobb részét.
1856 Ősszel felépül az első iskolának használt épület a jelenlegi emlékpark helyén. Egy tanteremből és tanítói lakásból áll, e tanévben Jancsovics Pál a tanító.
1859 Megkezdi pályafutását Tóth Pál (1831-1911), aki 45 évet tanított itt.
1868 A magyar országgyűlés népiskolai törvénye hat évfolyamosra növeli az elemi iskolát és 12-15 év közötti gyermekek számára téli ismétlő iskolát vezet be. Ezt nem lehet mindenhol bevezetni, falun általában csak néhány osztályt járnak a gyerekek iskolába. Majsajakabszállás pusztán a századforduló után érik el a 4 évfolyamot.
1873 Az iskolaépületet megtoldják egy tanteremmel, ez szolgál 1896-ig kápolnaként is.
1901 Három évfolyamon 78 gyerek tanul.
1913 Beindul az ismétlő iskola, heti (vasárnap) egy alkalommal, 1939-ig működik.
1914 Megnyílik a másik, külső iskola a Kecskemét-Kiskunmajsa út mentén, egy 1747-ben épült,ekkor már nem használt csárdaépületben. Tanítani kezd Bognár Jenő, aki 1943-ig dolgozik iskolánkban.
1920 Először van hat évfolyam. Két tanító tanít 168 tanulót, egy év múlva 3 tanító dolgozik a központi iskolában. A "Kocsma" iskolában továbbra is egy nevelő van.
1927 Kinevezik az iskolák első igazgatóját, Ágoston Lászlót (1902-1977), aki 5 éve dolgozik itt.
1938 Hosszú előkészítés után felépül az új iskola, két tanteremmel és tanítói lakással. Ez a jelenlegi épület Kossuth utcai része. Tanári szoba nem épül, a pedagógusok irodája az iskolával szemközti épületben van (Dózsa György utca 22.). Ekkor 6 évfolyamon három tanító tanít 225 gyereket a központi iskolában.
1939 Az "öreg" iskola két tantermét lebontják, anyagából az új iskola udvarán (a jelenlegi szánkódomb helyén) melléképület épül. A régi tanítói lakást az ötvenes évekig, lebontásáig használják.
1941 A Kocsma iskola használhatatlan állapota miatt a tanítást egy tanyai bérleményben folytatják (Bugyi-iskola).
1943 Hét évfolyam működik.
1945 Nyolc évfolyamos az iskola. Majsajakabszállás elszakad Kiskunmajsától és önálló község lesz.
1948 Az iskolát államosítják. A község neve helyi kezdeményezés alapján Majsajakabszállásról Kunszállásra változik. A falu történetében a legtöbb gyerek 310, illetve 70 jár a két iskolába.
1954 Az 1883 óta Kiskunfélegyházához tartozó Fülöpjakabot összevonják Kunszállással, Kunszállás-Fülöpjakab néven. A községnek így hat iskolája van, három igazgatóval, 27 pedagógussal, mintegy 700 tanulóval. (Fülöpjakab iskolái: Központi, jelenleg Eötvös József Általános Iskola 1890-, Szűcs-iskola 1911-78, Herke-tói iskola 1927-70, Bauer-majori iskola 1947-70
1955 Felépül egy tanterem (a harmadik) és nevelői szoba a Dózsa György utcában.
1958 Újabb két tanteremmel és két irodával bővül az épület a Dózsa György utcai részen. Ekkor 240 tanulót 11 pedagógus tanít.
1960 Megnyílik a dolgozók iskolája, 1975-ig működik.
1963 26 gyerekkel félnapos óvodai csoport indul.
1969 Elkészül a tornaszoba, a politechnika terem és a vizesblokk.
1970 200 adagos konyha kezdi meg működését, beindul a napközi és a kisegítő iskola. (Utóbbi tíz év múlva megszűnik). Az óvodai csoport napközi otthonosként működik tovább.
1971 A járási tanácstól az iskolaigazgatóhoz kerül a dolgozók feletti munkáltatói jogkör, az ekkor működő négy iskolát már egy igazgató irányítja Kunszállásról.
1976 A mosdók egy részét WC-kké alakítják. Az udvari illemhely helyén politechnika terem lesz. A tantermek száma így hétre nő. Kunszállás "külső", kisebbik iskolája a tanulók számának csökkenése miatt (15 fő) megszűnik.
1983 Január 1-jén megalakul az általános művelődési központ, amelybe Kunszállás iskolája, óvodája, művelődési háza és könyvtára, Fülöpjakab iskolája és óvodája tartozik.
1984 Felépül a nyolcadik tanterem, kisméretű tornaterem (9,5x14,5) és a hozzá tartozó öltözők. Elkészül a salakos kézilabda- és teniszpálya.
1989 Január 1-jén Fülöpjakab Kunszállás társközségévé válik, 1990 október 14-étől teljesen önálló lesz. A fülöpjakabi iskolát, óvodát, könyvtárat és Kunszállás ÁMK-ját a két község közoktatási társulás formájában közösen működteti tovább.
1991 Kétszáz alá (197) csökken a gyereklétszám.
1995 Beindul az alapfokú művészetoktatás (zongora). A község önállóságának 50. évfordulójára rendezett ünnepségen meglátogatta iskolánkat Göncz Árpád köztársasági elnök. Június 30-án megszűnik a Kunszállás-Fülöpjakab Közoktatási Társulás.
1998 A tornaterem végébe tornaszertár épül.
1999 Szeptember 11-én az iskola felveszi Tóth Pál egykori tanító nevét. Ebben az évben beiratkozott első évfolyamosok száma 35, a fenntartó két első osztály indítása mellet dönt. Megépül a kilencedik tanterem, egy szertár (jelenleg technika oktatásra használják) és az aula.
2003 Július 31-én megszűnik a Kunszállási Általános Művelődési Központ. Megépül a számítástechnika szaktanterem.
2004 Sajátos nevelési igényű csoport oktatása indul.
2006 Június 19-én megkezdődött az iskola teljes körű rekonstrukciója. Nyílászárók cseréje, tetőjavítás, épületgépészeti berendezések, villamoshálózat teljes cseréje, udvar részleges újra burkolása. Ez az iskola felújítási- és bővítési programjának első üteme, amelynek bekerülési költsége 73266694 Ft, melyhez a Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat pályázatán 51157000 Ft-ot nyert az önkormányzat. Szeptember 4-én a tanítás megkezdődött, a végleges átadás 2007 január 31-én történik. A tavasz folyamán az alsósok udvarán közadakozásból több mint egymillió forint értékű játszótér épült.
2007 150 alá (147 fő) fogy a tanulólétszám, a 9 tanulócsoport a végzős két nyolcadik osztályosok távozásával nyolcra csökken. A pedagógusok létszáma 16-ról 14-re fogyatkozik. A zongora tanszakot átveszi a Kiskun Művészeti Alapiskola.
2008 Képviselő-testületi döntés alapján a sajátos nevelési igényű csoport szakmai működtetését a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás veszi át.
2009 Július elsején létrejön a Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény. Tagintézményei: 1. KIKI Tóth Pál Általános Iskolája, az iskolához tartozó intézményegységek: KIKI Petőfi Rendezvény- és Faluháza, KIKI Könyvtár, és Információs Helye, KIKI Szociális Ellátó Egysége, KIKI Tájháza (szervezés alatt). 2. KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsődéje. Az óvoda-bölcsődében 2 óvodás és egy bölcsődés csoport működik. A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézményt egy igazgató (aki egyben az általános iskola tagintézmény-vezetője is), egy tagintézmény-vezető (óvodavezető) és egy tagintézményvezető-helyettes (iskolaigazgató-helyettes) irányítja.
2010 A néprajzi gyűjtemény ápolása, gyűjtése már a 60-as években megkezdődött. A ma látható tárgyak alapjait Gyöngyösi Mátyásnak köszönhetjük, aki értékesebbnél értékesebb darabokat halmozott fel.
2010. szeptember 10-én költözött át a teljes gyűjtemény méltó körülmények közé új helyére, a névadó szülői házába. Így a Kunszállási KIKI bővült a Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjteménnyel.
2013 A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézményből kivált a Tóth Pál Általános Iskola, állami fenntartásba került 2013. január elsejétől. Az új fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az iskola Kecskemét tankerülethez tartozik.
 
 
E-mail:
Jelszó:
<<< regisztrálás
 
 
 
 
 
 
2017 november
- A Faluház programjai...2. oldal
- Megépül Kunszálláson az M5 lehajtó 3. oldal
- Önkormányzati hírek 4. oldal
- Az iskola hírei...5 oldal
Nadó Pál Ösztöndíj...5.oldal
- Átadásra kerül a felújított
egészségcentrum... 6. oldal
- Fontos telefonszámok 7. oldal
- Képes beszámoló az idősek napjáról 8.oldal
 
 
Tökfaragó délután a nagycsaládosokkal!
2011-11-03
Megemlékezés 2008. 03.15.
2008-03-15
01. Zentai kupa
2008-04-17
 
 
Kunszállás Önkormányzat
6115 Kunszállás
Dózsa György u. 24
Tel.: 76/587-621
E-mail: info@kunszallas.hu
Polgármester: Kovács Imre
Impresszum  |  Honlap térkép