Ellenőrzésre került az Önkormányzat ingatlankataszterében szereplő bruttó érték és az önkormányzat könyveiben szereplő bruttó érték adatok közötti egyezőség is. (Az Önkormányzat ingatlanvagyona az önkormányzat tulajdonában lévő és szervei által használt ingatlanokból, továbbá az üzemeltetésre átadott ingatlanokból tevődik össze.)

Az elvégzett  könyvvizsgálat alapján kiadott könyvvizsgálói záradék:

Hitelesítő záradék
Kunszállás Község Önkormányzatának
6115 Kunszállás Dózsa Gy. u. 24.
Törzsszám: 338459

2008. évi
Egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról

A könyvvizsgálat során Kunszállás Község Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. A felülvizsgálat alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  

 

Kunszállás Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját
          659.114 ezer forint mérleg-főösszeggel,
          272.082 ezer forint bevétellel,
          276.252 ezer forint kiadással,
             -3.554 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal,
                     0 ezer forint vállalkozási tevékenység módosított 
                                         pénzforgalmi eredménnyel hitelesítem.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992.(XI. 6.) Korm. rendelet előírásának megfelelően az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy a költségvetési évet érintő utolsó előirányzat-módosítás során az évközi értékpapír-forgalom egyenlegének megfelelően előirányzat-módosítást kell végrehajtani az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 5. pontjában foglalt, a forgatási célú finanszírozási műveletekre vonatkozó előírások figyelembevételével. (19.744 ezer forint értékű forgatási célú értékpapír-vásárlás, amely az értékpapír-állomány növekedését eredményezte 2008-ban az előző évhez viszonyítva).

Kecskemét, 2009. április 10.                
                       
    
                                                           
        Szalontai Könyvvizsgáló Bt.                                                      Szalontai Mária
               Cg. 03-06-106864                                                       „költségvetési minősítésű”
         Adószám: 20510109-2-03                                                kamarai tag könyvvizsgáló
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7.                                6000 Kecskemét Akácfa u. 24.
     Kamarai nyilvántartási sz.:  1433                                           Kamarai tagság sz.: 2223

 
 
E-mail:
Jelszó:
<<< regisztrálás
 
 
 
 
 
 
2017 november
- A Faluház programjai...2. oldal
- Megépül Kunszálláson az M5 lehajtó 3. oldal
- Önkormányzati hírek 4. oldal
- Az iskola hírei...5 oldal
Nadó Pál Ösztöndíj...5.oldal
- Átadásra kerül a felújított
egészségcentrum... 6. oldal
- Fontos telefonszámok 7. oldal
- Képes beszámoló az idősek napjáról 8.oldal
 
 
Kisjátszótér festése
2011-09-07
04. Ballagás
2008-06-14
Mi is vágtáztunk Budapest
2009-05-30
 
 
Kunszállás Önkormányzat
6115 Kunszállás
Dózsa György u. 24
Tel.: 76/587-621
E-mail: info@kunszallas.hu
Polgármester: Kovács Imre
Impresszum  |  Honlap térkép